1. /
    2. Användbar information
    3. /
    4. Monteringsanvisning

Monteringsanvisning av produkten Tulup

MONTERINGSANVISNING FÖR KÖKSPANELER AV GLAS

OBS! - på glaspanelens bakvägg limmas flera remsor av dubbelsidig tejp för skydd. Ta INTE bort skyddsfilmen/papperet från tejpen. Ta bort damm och fet smuts från väggen. Det är också värt att torka av baksidan av kökspanelen. Detta kommer att säkerställa en stabil fastsättning.


För att limma glaspanelerna på köksväggen föreslår vi att du använder ett lösningsmedelsfritt monteringslim, så kallat spegellim. Enligt våra tester garanterar andra lim inte stabil fixering.


Applicera en liten mängd lim (en droppe stor som en böna räcker) med några centimeters mellanrum i mitten av varje tejp. Efter applicering av limmet på tejpen trycker vi kökspanelen fast mot väggen.


VIKTIGT - limmet har en härdningstid på 24 till 48 timmar. Kom ihåg att efter att ha tryckt panelen mot väggen, ge den stöd – antingen på köksbänken eller på lamellen/kilen. Först när limmet har stelnat, dvs. senast efter 48 timmar, kan stödet tas bort.


OBSERVERA - användning av andra limningsmetoder och applicering av lim utanför tejpen kan orsaka skador på grafiken, som inte är föremål för reklamation.

Dessutom vill vi informera dig om att när det gäller en gasspis rekommenderar vi ett avstånd på minst 20 cm från brännarna, eftersom trycket på produkten kan skadas.

Vi vill vänligen informera dig om att kökspanelerna måste installeras direkt på en ren, damm- och smutsfri vägg; vi ansvarar inte för paneler som placeras på något annat underlag.

/

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING AV BILDEN PÅ 4 HÄNGSMYCKEN

Tack för att du köpte vår tavla.

Monteringssatsen innehåller :

- 4 metallhängare (varav två är flyttbara, bredare)

- 4 expansionsstift

- 4 skruvar

När du har valt en lämplig plats att hänga tavlan på kan du fortsätta med installationen.

Det första du ska göra är att fästa de 4 hängarna i väggen med skruvar och väggpluggar.

Vi rekommenderar att hängarna är jämnt fördelade vertikalt i förhållande till varandra, så hålens placering bör mätas och markeras, t.ex. med en penna på väggen.

När hålen har borrats ska metallhängarna skruvas fast.

Vi föreslår att de orörliga fästs längst ned och de rörliga högst upp. Detta gör det lättare att infoga bilden.

Bilden måste sedan försiktigt skjutas in i hängningarna. Ett säkert alternativ är att låta den vila på de nedre, stationära galgarna och fästa den på de övre med hjälp av de rörliga galgarna.

Vi föreslår att du inte monterar hängarna i de yttersta hörnen av bilden, utan lämnar varje sida ca. 10 cm från kanten av bilden.

Vår monteringssats med 4 hängare har identiska standardmått. Beroende på bildens storlek kan det finnas ett litet mellanrum mellan bilden och hängsmycket, men detta påverkar inte säkerheten vid användning. De kan pressas försiktigt för att inte skada bilden.

 

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR HORISONTELL KLOCKA/BILD PÅ KROKAR

1) Placera expansionsstiften i väggen på lämpligt avstånd från varandra, på önskad höjd
2) Därefter provar vi krokarna. De kan böjas försiktigt om det behövs
3) Krokarna fästs med skruvar

4) Häng upp klockan/bilden på de monterade krokarna

Klockan har skumdistanser som används för att anpassa klockan till väggen - kom ihåg att inte ta bort skyddsfilmen.