1. /
    2. Användbar information
    3. /
    4. Klagomål och returer

Klagomål och returer - tulupdecor.se

Reklamationer


1. Garantitiden för produkter som erbjuds i vår butik är 12 månader.

2. Säljaren är ansvarig gentemot kunden om varan har en fysisk eller juridisk defekt (garanti). Garantin för defekter är undantagen för köpare som inte är konsumenter eller företag med konsumentegenskaper.

3. Om varan har en defekt har kunden rätt till:

a) begära att den defekta varan ersätts med en felfri vara eller att defekten avhjälps. Säljaren är skyldig att ersätta den defekta varan med en felfri vara eller avhjälpa defekten inom skälig tid utan större olägenhet för kunden.

b) ha rätt att häva avtalet endast när säljaren har vägrat att göra varan avtalsenlig, avtalsenligheten fortfarande saknas, eller om det framgår av säljarens uttalande att varan inte kommer att göras avtalsenlig inom skälig tid.

4. Kunden som gör gällande sina rättigheter enligt garantin är skyldig att leverera den defekta varan till säljarens adress. I fallet med en konsumentkund täcks leveranskostnaden av säljaren.

5. Alla reklamationer relaterade till varan eller genomförandet av försäljningsavtalet kan kunden rikta skriftligt eller via e-post till säljarens adress. Att lämna in reklamationen elektroniskt till adressen info@tulupdecor.se kommer att påskynda handläggningen av reklamationen.

6. Säljaren kommer inom 14 dagar från mottagandet av reklamationen att svara på reklamationen relaterad till varan eller försäljningsavtalet som lämnats in av kunden.

7. Grunden för reklamationer är tekniska defekter i produkten, såsom:

- felaktig storlek,

- felaktig beskärning,

- felaktig materialtyp,

- saknad av någon del av beställningen.

8. Följande är inte föremål för reklamation:

- Rapportering att motiv som t.ex. glitter, guld, silver, betong, marmor, rostigt plåt, trä, etc. inte ser ut som i verkligheten. Motiven är tryckta och kan därför skilja sig i utseende från deras verkliga motsvarigheter. Ljuseffekter är inte en del av grafiken.

- Färgskillnader. Nyanser av den färdiga produkten kan skilja sig något från visualiseringen på grund av kalibreringen av den skärm som produkten visas på, skrivaren och den använda bläcken – nyansskillnader är inte grund för reklamation.

- Föregående beställning hade en annan färg. Beställningar gjorda vid olika tidpunkter kan ha små nyans- och beskärningsskillnader, eftersom alla produkter tillverkas efter att beställningen mottagits.

- Mekaniska skador (ingrepp i produkten, brännskador, felaktig användning)

- Skador uppkomna vid användning på grund av tidens gång (t.ex. slitage) är inte föremål för reklamationer.

- LED-belysning och klockmekanismer omfattas inte av garantin.

Återbetalningar


Instruktioner om att häva avtalet


1. Kunden har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Fristen för att häva avtalet löper ut efter 14 dagar från den dag då kunden fick den sista varan i sin besittning eller då en tredje part annan än transportören och angiven av kunden fick den sista varan i sin besittning.

2. För att utöva rätten att häva avtalet måste kunden informera säljaren (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. +40 312294741 om sitt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande.

3. För att hålla tidsfristen för att häva avtalet måste ett meddelande om hävandet skickas till säljarens e-postadress tulup@tulup.pl innan 14-dagarsperioden har löpt ut. En mall för ett lämpligt uttalande finns i slutet av dessa villkor.

4. Säljaren ansvarar inte för transportkostnader i samband med retur av varan från kunden som följd av hävandet av avtalet.

5. Varan måste skickas tillbaka inom 14 dagar från datumet för uttalandet om hävandet av avtalet.

6. Mossbilder och anpassade produkter omfattas inte av rätten att häva avtalet.

Effekter av att häva avtalet


1. Vid hävning av detta avtal återbetalar säljaren alla betalningar mottagna från kunden. Säljaren är skyldig att återbetala kostnaderna för leveransen av den beställda varan till konsumenten – upp till motsvarande kostnaden för det billigaste leveransalternativet som finns tillgängligt i erbjudandet.

2. Återbetalningen görs med samma betalningssätt som användes av kunden i den ursprungliga transaktionen, såvida inte kunden och säljaren enats om annat.

3. Återbetalningen görs senast 14 dagar från den dag då säljaren mottog varan i samband med hävandet av avtalet eller bevis på att den skickats tillbaka.

4. Kunden ansvarar för minskat värde på varan som uppkommit genom hantering som inte var nödvändig för att fastställa varans natur, egenskaper och funktion.

5. Rätten att häva avtalet är utesluten i följande fall:

- avtal där föremålet är en vara som inte är prefabricerad, tillverkad enligt konsumentens specifikation eller anpassad för att tillgodose dennes individuella behov,

- avtal där föremålet är en vara levererad i förseglad förpackning som inte kan returneras av hälsoskäl eller hygieniska skäl om förpackningen har öppnats efter leveransen.

MALL FÖR ÅTERKALLELSEFORMULÄR


Klicka för att ladda ner.

(det här formuläret ska fyllas i och skickas endast vid önskan om att häva avtalet)

– Mottagare: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

– Jag informerar härmed om mitt hävande av köpeavtalet för följande varor:

– Köpedatum:

– Ordernummer (från inköpsbekräftelsen):

– Kundens namn:

– Kundens adress (varuleverans):

– Datum för uttalandet om hävande av avtalet:

– Bankkontonummer för återbetalning:

– Orsak till återkallelse (vänligen välj nummer från listan nedan)*:

– Kundens underskrift (endast om formuläret skickas i pappersform):

Orsak till återkallelse*:

1 - jag gillar det inte
2 - dålig kvalitet
3 - fel storlek
4 - beskrivningen av varan stämmer inte överens med den levererade varan
5 - utan anledning

Vi ber er att anmäla hävandet av avtalet via e-post till tulup@tulupdecor.se

Detta kommer att påskynda återbetalningsprocessen för beställningen.